Албан түнш болох хүсэлт илгээх


[recaptcha]

  1. Улсын Бүртгэлийн Гэрчилгээ – нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
  2. Удирдах албан тушаалтны цахим үнэмлэх хуулбар
  3. Бүтээгдэхүүн худалдаалах газрын байршил, талбайн дугаарыг харуулсан гэрэл зураг
  4. Борлуулагч болохыг хүссэн албан тоот