Касперскийн Лабораторийн экспертүүд WANNACRY RANSOMEWARE-т анализ хийжээ

Дэлхий нийтэд 5-р сарын 12-ны өдөр, байгууллагын орчны сүлжээнд тархсан “WannaCry” гэх шифрлэлт үүсгэгч хортонд Касперскийн Лабораторийн WannCry мэргэжилтнүүд дүн шинжилгээ хийжээ. Дүн шинжилгээгээр хортон нь Microsoft Security Bulletin MS17-010 гэх сүлжээний цоорхойгоор дайрч байгаа илэрсэн байна.